Bản Tin Duy Hưng Logistics

Bản đồ các công ty công nghệ trong logistics và chuỗi cung ứng  (25/10/2018)

Bản đồ các công ty công nghệ trong logistics và chuỗi cung ứng cho biết các công ty công nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực logistics phân loại từ freight shpping, ecommerce đến blockchain và warehousing.
 
Bản đồ các công ty công nghệ trong logistics và chuỗi cung ứng