Bản Tin Duy Hưng Logistics

Duy Hưng Logistics hỗ trợ sinh viên tham quan kho  (17/10/2018)

Ngày 11/10 và 16/10 vừa qua, Duy Hưng Logistics đã kết hợp Smartlog hỗ trợ sinh viên tham quan thực tế kho, tìm hiểu thực tế hoạt động và các quy trình của một warehouse tiêu chuẩn. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch Warehouse Tour do Smartlog khởi sướng nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có cơ hội tham quan doanh nghiệp đang vận hành Logistics.
 
 

Trong buổi tham quan, các bạn đã được các anh chị từ Duy Hưng và Smartlog tận tình hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong kho từ cách sắp xếp hàng hóa, phân loại kệ, đặc điểm kho……
Các bạn sinh viên đã rất hào hứng và nhiệt tình tận dụng cơ hội để giải đáp những thắc mắc trong khi học.
 
 
Tại buổi tham quan, các bạn sinh viên được giải thích chi tiết về quy trình nhập, xuất, và lưu trữ hàng hóa, đồng thời được giới thiệu các trang thiết bị vận hành trong kho và cách thức xử lý đối với các mặt hàng phổ thông.
 

Các bạn sinh viên rất năng nổ nhiệt tình hỏi đáp và chia sẻ lẫn nhau.