Bản Tin Duy Hưng Logistics

Kho ngoại quan, kho CFS, kho bảo thuế là gì? Phân biệt các kho trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu  (23/10/2018)

Nếu mới tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc đang học tập, tìm hiểu về nó chắc chắn bạn không còn xa lạ gì với các khái niệm về kho ngoại quan, kho CFS hay kho bảo thuế nhưng để hiểu cho thấu đáo và phân biệt rõ ràng mô hình và cách thức hoạt động của chúng thì cũng là một việc không mấy dễ dàng. Vậy kho ngoại quan, kho CFS, kho bảo thuế là gì? Trong bài viết này chúng ta cùng phân biệt các loại kho trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu.


Kho ngoại quan
Kho CFS
Kho bảo thuế
 Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.
Địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ.
Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.
Thủ tục hải quan
Thủ tục hải quan
Thủ tục hải quan
 1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.
 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được lưu giữ trong địa điểm thu gom hàng lẻ quá thời hạn theo quy định tại Khoảnh Điều 61 Luật Hải quan, nếu hàng hóa không được đưa ra khỏi địa điểm thu gom hàng lẻ thì xử lý theo quy định tại Điều 57 Luật Hải quan.
1. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đưa vào kho bảo thuế thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, trừ thủ tục nộp thuế.
Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.
2. Địa điểm thư gom hàng lẻ, hàng hóa lưu giữ tại địa điểm thu gom hàng lẻ và các hoạt động, dịch vụ thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.
2. Hàng hóa đưa vào kho bảo thuế chỉ được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.
3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất; hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan và ngược lại phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan, trừ trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp.
3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến địa điểm thu gom hàng lẻ nằm ngoài cửa khẩu và ngược lại hoặc hàng hóa vận chuyển từ địa điểm thu gom hàng lẻ đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.
3. Khi đưa nguyên liệu, vật tư vào sản xuất, doanh nghiệp phải quản lý, theo dõi theo quy định của pháp luật kế toán, thống kê.


4. Việc giám sát hải quan đối với hàng hóa lưu giữ tại địa điểm thu gom hàng lẻ thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật Hải quan.


Thẩm quyền cấp phép
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập CFS.
Thẩm quyền cấp phép
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập kho ngoại quan.
Thẩm quyền cấp phép
Cục trưởng Hải quan ra quyết định thành lập kho bảo thuế.


– Các dịch vụ được thực hiện trong CFS (khoản 2 Điều 51 Thông tư 128)
a) Đối với hàng xuất khẩu: Đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa.
Đối với hàng quá cảnh, hàng trung chuyển được đưa vào các CFS trong cảng để chia tách, đóng ghép chung container xuất khẩu hoặc đóng ghép chung với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
b) Đối với hàng nhập khẩu: Được phép chia tách để làm thủ tục nhập khẩu hoặc đóng ghép container với các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba.


– Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan (Điều 23, Nghị định 154)
Chủ hàng hoá gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc uỷ quyền cho chủ kho ngoại quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan:
1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; phân loại phẩm cấp hàng hoá, bảo dưỡng hàng hoá.
2. Làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan.
3. Vận chuyển hàng hoá từ cửa khẩu vào kho ngoại quan, từ kho ngoại quan ra cửa khẩu, từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác.
4. Chuyển quyền sở hữu hàng hoá.
Phần nguyên liệu nhập khẩu đưa vào kho bảo thuế để sản xuất hàng xuất khẩu.
Thuận lợi:
1. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều lô hàng lẻ, muốn bán cho nhiều khách hàng tại cùng một nước đến thì CFS là nơi giúp các doanh nghiệp thu gom hàng lẻ thành một lô lớn đóng đầy container để làm thủ tục xuất khẩu, sẽ tiết kiệm được chi phí.
2. Là nơi nhiều chủ hàng nhập khẩu cùng khai thác chung một vận đơn vận tải hàng nhập khẩu sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển, thuận tiện làm thủ tục nhập khẩu.
Thuận lợi:
1. Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa phải nộp thuế nhập khẩu (Khoản 2.b Điều 25, Nghị định 154);
2. Doanh nghiệp làm dịch vụ kho ngoại quan dễ bố trí sắp xếp hàng khoa học qua đó giảm được chi phí và thời gian, doanh nghiệp gửi hàng tại kho ngoại quan cũng dễ dàng theo dõi tình trạng hàng hóa của mình đang gửi tại kho.


Thuận lợi:
1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, có lưu lượng hàng hóa XNK lớn, nhập khẩu hàng hoá theo loại hình NSXXK (có thời hạn làm thủ tục dưới 02 năm) theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực ngày 1/7/2013 phải nộp thuế ngay hoặc phải có bảo lãnh của Ngân hàng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thành lập Kho bảo thuế trong thời gian này thì chưa phải nộp thuế, kết thúc năm kế hoạch thanh khoản hàng tại kho bảo thuế. Sau 02 năm hoạt động, nếu doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế XNK và đáp ứng điều kiện được hưởng ân hạn thuế thì sẽ đăng ký theo loại hình NSXXK và được hưởng ân hạn thuế.


Khó khăn:
Không phát sinh
Khó khăn:
1. Chủ kho ngoại quan phải mở sổ kế toán theo dõi xuất kho, nhập kho theo quy định của Bộ Tài chính. Định kỳ 6 (sáu) tháng một lần, chủ kho ngoại quan phải báo cáo bằng văn bản cho Cục trưởng Hải quan về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho (Khoản 5 Điều 25 Nghị định 154);
2. Hàng hoá từ kho ngoại quan không được đưa vào nội địa đối với các trường hợp sau (Khoản 2.c Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP):
–  Đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam;
– Hàng hoá thuộc Danh mục hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng do Bộ Công Thương công bố.
Khó khăn:
Kết thúc năm kế hoạch (ngày 31 tháng 12 hàng năm): Doanh nghiệp phải thanh khoản hàng tại kho bảo thuế. Nếu tỷ lệ xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ được bảo thuế thì doanh nghiệp phải nộp thuế ngay cho phần sản phẩm hoàn chỉnh chênh lệch giữa lượng sản phẩm phải xuất khẩu và lượng sản phẩm thực xuất. Việc nộp chậm thuế được xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn tham khảo (1, 2)